آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله تحقیقات جغرافیایی » زمستان 1368 - شماره 15 (از صفحه 72 تا 101)
عنوان مقاله: بنه شناسی، پیشینه پ‍ژوهش، نقد آراء در چگونگی پیدایش بنه (30 صفحه)
نویسنده : فرهادی، مرتضی
چکیده :
کلمات کلیدی :
تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 72)

مرتضی فرهادی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

بنه‏شناسی‏ پیشینهء پژوهش،نقد آراء در چگونگی‏ پیدایش«بنه»

اگرچه پژوهش دربارهء تعاونیهای سنتی‏1در ایران دوران نوجوانی‏ خود را می‏گذراند،با این حال قراین نشان می‏دهد که«بنه‏ها»یکی از کهنترین و کارآمدترین تعاونیهای سنتی در ایران بوده است و در مناطق‏ و شرایط بسیار گوناگون به زندگی خود ادامه داده است.«بنه‏ها»برخلاف‏ آنچه که اغلب تصور می‏شود،باتمام دگرگونی‏ها و افت‏وخیزهایش هنوز «آب در کوزه»و یکی از مسایل زنده و پویای کشاورزی کهنسال ایران‏ است و جا دارد که مورد عنایت بیشتر پژوهشگران علوم اجتماعی و مجریان و برنامه‏ریزان کشاورزی و تعاون ما قرار گیرد.

زایش و افزایش بنه‏های«خودانگیختهء»2غالبا«مهاجرکار»3و «صیفی‏کار»4در چهار دههء گذشته،در مناطق گرمسیری و جنوب خط خرما (1)-دربارهء معنای اصطلاحی«تعاونی سنتی»آنطور که موردنظر نگارنده است و تفاوت‏ آن با سایر«یاریگریهای سنتی»همچون«خودیاری»و«همیاری»و«دگریاری»و...نک به:

مرتضی فرهادی.«گونه‏شناسی یاریگریها و تعاونی‏های سنتی در ایران».کیهان فرهنگی‏ سال دوم،ش 10(دیماه 1364).و یا مفصلتر و دقیقتر از آن در:

مرتضی فرهادی.«گونه‏شناسی»«یاوریها»و«یاریگریهای»سنتی در ایران».نامه‏ علوم اجتماعی.دورهء جدید.ش 1(پاییز 1367).دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ص 149-166

(2-4)-«خود انگیخته»در برابر«برانگیخته»و«مهاجر کار»در برابر«بومی کار»و-

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 73)

و به‏ویژه در کنار راههای مواصلاتی این مناطق تاییدی بر این مدعا است.

امروزه افزون بر ضرورت تکمیل پژوهشهای موجود دربارهء «بنه‏های»قبل از اصلاحات ارضی و تغییرات و مرگ و میر آنها پس از آن،پژوهش دربارهء دلایل گسترش بنه‏های«مهاجر»یاد شده در سطور پیش و پیگیری روند کار بنده‏های«برانگیخته»پس از انقلاب اسلامی‏ (ده هزار مشاع تا پایان سال 1366)5،یکی از کارهای اساسی مربوط به‏ مسائل ارضی،کشاورزی و تعاونی ایران است و لازم است از دیدگاههای‏ مختلف مورد پژوهش قرار گیرد،تا با گشودن راز و رمز موفقیت بنهء «خودانگیخته»در گذشته و حال و مشکلات تعاونی‏های رسمی به‏طور اعم‏ و بنه‏های«برانگیخته»(مشاعها)6و از آن جمله تمایل به افراز زمین و کار فردی در پاره‏ای از آنها به‏طور اخص‏7،راه برای گزینش و تشویق یکی‏ از آزموده‏ترین نظامهای کشاورزی ایران هموار شود.

ق-«صیفی کار»در مقابل«شتفی کار»و«غله کار».نک به:گونه‏شناسی نگارنده از بنه‏ها در: شیوه‏ها و زمینه‏های یاریگری در شهر و روستا.تهران،1366.(پلی‏کپی)دانشکدهء علوم‏ اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

(5)-نک به:نگرشی بر مسئلهء زمین و فعالیتهای هیأت‏های هفت نفره واگذاری زمین‏ در آئینهء آمار.تهران،1367.انتشارات ستاد مرکزی.ص 4 و 9.

(6)-دربارهء مشاعها و مسایل و مشکلات آنها نک به:

الف)-هوشنگ بافکر،ابراهیم زاهدی عبقری،جواد نیازی،ناصر یزدانی و غلامرضا حیدری.بررسی مسائل مربوط به واگذاری زمین و تشکیل واحدهای تولیدی مشاع‏ در منطقهء جیرفت.تهران،1363.وزارت کشاورزی و عمران روستایی.

ب)-هوشنگ بافکر،جواد نیازی،غلامرضا حیدری،ناصر یزدانی و ابراهیم‏ زاهدی عبقری.بررسی مسایل مربوط به واگذاری زمین و واحدهای تولیدی مشاع در گرگان‏ و گنبد.تهران،1363.وزارت کشاورزی و عمران روستایی.

(7)-گاه سخنهای منتشر نشده‏ای دربارهء موفقیت برخی مشاعها به گوش می‏رسد:

آقای اسحاق حسینی یکی از مسؤولین با تجربه در امر مشاعها به نگارنده اظهار می‏داشتند که‏ طی سالهای 1359-1363،شاهد موفقیت 150 مشاع از 200 مشاع قم بوده‏اند.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 74)

افزون بر فواید کاربردی،پژوهش دربارهء بنه‏ها،به‏عنوان یک سازمان‏ اقتصادی-اجتماعی نهادی،موضوع پژوهش علوم اجتماعی و به‏ویژه‏ جامعه‏شناسی روستایی،مردم‏شناسی اقتصادی،اقتصاد کشاورزی، بوم‏شناسی و جغرافیای انسانی‏8،تعاون و غیره است و می‏تواند در بالندگی‏ علوم اجتماعی در ایران مؤثر افتد.

پیشینهء پژوهش دربارهء بنه‏ها

تاحد اطلاع ما،نخستین کسی که از وجود«بنه»در ایران سخن گفته‏ و آن را تعریف و توصیف کرده،جی.پی.تیت Tate انگلیسی است که‏ بین سالهای 5-1902 به‏عنوان نقشه‏بردار کمیسیون حل اختلاف مرزی‏ ایران و افغانستان در سیستان به سر می‏برده است.

وی در چند صفحه دربارهء«پا گاو»(بنه)های سیستان ایران و افغانستان و انواع آن«پاگوغمی»و«پاگو تحویل»،مالکیت زمین‏ پاگاوها و مال‏الاجاره و نحوهء مشارکت اعضاء پاگاوها در لایروبی شبکهء آبیاری منطقه و غیره سخن گفته،و جالبتر آن‏که وی در 83 سال پیش‏ «پاگاو»(بنه)را به‏عنوان یک سازمان زراعت جمعی دیده است‏9.

نخستین ایرانی که از«بنه»به‏عنوان یک اصطلاح کشاورزی سخن‏ گفته و آن را به زعم خود تعریف کرده،شادروان دکتر تقی بهرامی، صاحب کتاب مشهور«فرهنگ روستایی»(دایره المعارف فلاحتی)10 می‏باشد.البته شادروان بهرامی به خلاف«تیت»بنه را واحد کشاورزی‏ دیده است و نه یک نظام و سازمان تعاونی.

(8)-گفتنی است که بیشتر مطالعات دربارهء بنه توسط جغرافیادانان ایران انجام شده است.

(9)-جی.پی.تیت.سیستان.به کوشش غلامعلی رئیس‏الذاکرین.مشهد،1362.ادارهء کل ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان.ص 273-276.

(10)-تقی بهرامی.فرهنگ روستایی(دائرة المعارف فلاحتی).تهران 60/1317.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 75)

«گاوآهن را یک جفت گاو می‏کشد و دو جفت گاو عموما واحد رعیتی را تشکیل می‏دهد که آن را یک بنهء چهار گاوی می‏نامند،بنهء شش‏ گاوی هم است،هر گاوی به یک پاکار متعلق است و بنهء چهار گاوی را چهار پاکاریار رعیت و بنهء شش گاوی را شش رعیت اداره می‏کنند....

در نسق‏بندی دهات اطراف تهران بنهء چهار گاوی و شش گاوی واحد رعیتی است،ولی در شهرستان،بیشتر روی زوج نسق‏بندی می‏شود،یعنی‏ واحد رعیتی دو گاو است»11.

بیست سال پس از انتشار کتاب«ارزیابی کشاورزی»بهرامی به‏ تعریف دقیقتری از«بنه»در دایره‏المعارف فارسی برمی‏خوریم:

«بنه»در اصطلاح کشاورزی مقداری از زمین زراعتی(است)که‏ عمل رعیتی در آن با 4 یا 6 یا در بعضی دهات 8 گاو انجام می‏گیرد،در ایران غالبا چند نفر زارع گاودار در کشت یک بنه با یکدیگر شرکت‏ می‏کنند»12.

اما اولین اثر مهمی که از«بنه»با نامهای محلی مختلف و از مناطق‏ متفاوت سخن گفته است،کتاب گران سنگ«مالک و زارع در ایران» می‏باشد.اما از آن‏جا که خانم لمپتون این مسأله را همچون دکتر بهرامی‏ در قالب«جفت»(واحد کشاورزی)دیده است،و با«بنه‏ها»به صورت‏ فرعی و غیرمستقیم برخورد کرده،مطالب آن در این زمینه،اغلب برای‏ پژوهشگران کمتر شناخته شده است و در نتیجه در کتابهای جامعه‏شناسی‏ روستایی و تحقیقات و نوشته‏های بنه‏شناسان ایران انعکاس نیافته است.

خانم لمپتون به‏طور مستقیم و غیرمستقیم در صفحات مختلفی از کتاب‏ و به‏ویژه در فصل‏های 16 و 23 آن،از وجود بنه‏ها در اسدآباد همدان و بروجرد و«ورزقان»«آذربایجان»و«خیر»و جهرم و داراب و (11)-تقی بهرامی.ارزیابی کشاورزی.تهران،1325.ص 150.

(12)-لغتنامهء دهخدا.حرف«ب».ص 335.به نقل از:غلامحسین مصاحب و دیگران‏ دایرة المعارف فارسی.تهران،1345.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 76)

«قرابولاغ»فارس و باشت و ممسنی و مناطقی از سیستان و بلوچستان و استان کرمان و خراسان و«عقیلی»شوشتر و....سخن می‏گوید13.

زاویهء دید و نحوهء برخورد خانم لمپتون نسبت به بنه‏ها،سبب شده که‏ وی نیز همچون دکتر بهرامی به جنبه‏ها و روابط تعاونی کشاورزان در داخل بنه کمتر توجه کرده و یا اصولا بی‏توجه باشد.در همین‏جا باید گفت که نظریهء خانم لمپتون دربارهء تکروی کشاورزان ایرانی نیز از همین بی‏توجهی ناشی شده است‏14.

اگر خانم لمپتون بیشتر از طریق مصاحبه و مشاهده‏15به درک بنه‏ها- هرچند غیرمستقیم توفیق یافته است.پطروشفسکی وجود بنه‏ها را از مطالعات تاریخی خود بازیافته،گرچه-شاید به خاطر قلت منابع تاریخی‏ در این زمینه-اطلاعات فراوان و در خور آن چنان‏که باید به دست‏ نمی‏دهد16.

شادروان آل‏احمد در کتاب«تاب نشینهای بلوک زهرا»برای‏ نخستین‏بار معرفی نسبة دقیقی از نوعی بنه(«بنهء فرسایش‏یافته»)17در دو روستای«سگزآباد»و«ابراهیم‏آباد»بویین قزوین پرداخته است. وی«بنه»را به‏عنوان نوعی سازماندهی کار کشاورزی دانسته و روابط بنه‏ها را با مسألهء تقسیم آب و آبیاری مطرح می‏سازد18.

(13)-لمپتون.مالک و زارع در ایران.ترجمهء منوچهر امیری.تهران،134.بنگاه‏ ترجمه و نشر کتاب.صفحه‏های:38،319،522،523،525،526،640،644، 646،648.

(14)-لمپتون.همان منبع.ص 684.

(15)-همان منبع.مقدمهء ترجم.ص 10.

(16)ایلیا پاولویچ پطروشفسکی.کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول. ترجمه کریم کشاورز.تهران،1355.انتشارات نیل.ص 456-549 و 564-565.

(17)-در برابر«بنهء کامل».نام‏گذاری از نگارنده است.

(18)-جلال آل‏احمد.تات نشینهای بلوک زهرا.تهران،1353(چاپ چهارم). امیر کبیر.ص 24-29.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 77)

پس از«تاب نشینها»،آفای هوشنگ ساعدلو در 1347 در جزوهء درسی پلی‏کپی شده‏ای به نام«اقتصاد کشاورزی»در حدود پانزده صفحه در بارهء«سازمانهای تولید زراعی سنتی ایران»(بنه‏ها)مطالب تازه‏ای را مطرح کرده‏اند که عبارت است از یک«بنهء دیمکار»19در«کوره»دهی‏ نزدیک لار20و یک«بنهء فرسایش‏یافته»از محمودآبد اصفهان‏21و بالاخره‏ معرفی بنه‏های سه‏دهکدهء«خوزنین»و«دولت‏آباد»و«زوار»در دشت‏ قزوین‏22.

آقای ساعدلو در این جزوه بنه‏ها را«منطقیترین سازمان‏های تولیدی‏ اکثر روستاهای ایران در انطباق با شرایط طبیعی»دانسته‏23و معتقد است‏ که:«بنه‏ها و صحراها می‏توانند به بهترین سازمانهای تعاونی روستایی‏ ایران تبدیل شوند»24.

ساعدلو در ده سال بعد،در کتاب«مسایل کشاورزی ایران»،در هنگام نقد کتاب«بنه»و با احاطه‏ای که به مسایل اقتصادی کشاورزی و جامعه‏شناسی روستایی ایران داشته‏اند،در بیست و شش صفحه،به صورت‏ فشرده نظریات و دانسته‏های خود را در زمینهء بنه‏ها و دورنمای آینده آنها، همراه با تاریخچهء مختصر اما بسیار مفیدی از مطالعات«ده‏شناسی»در ایران ارائه کرده‏اند25.

گفتنی است که پیش‏از«اقتصاد کشاورزی»بنه‏هایی از«ابراهیم‏ آباد»نیشابور نیز معرفی شده‏اند که پژوهش آقای موریوانو و آقای‏ (19).نام‏گذاری از نگارنده است.

(20)هوشنگ ساعدلو.اقتصاد کشاورزی.تهران،1347.انتشارات دانشکدهء اقتصاد دانشگاه تهران.(پلی کپی).ص 84-86.

(21)هوشنگ ساعدلو.همان منبع.ص 89-94.

(22)-همان منبع.ص 94-98.

(23 و 24)-همان منبع.ص 98

(25)-هوشنگ ساعدلو.مسایل کشاورزی ایران.تهران،1357.انتشارات رواق.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 78)

طالب می‏باشد26.

اما عظیمترین کار در توصیف بنه‏ها،کتاب«بنه»(نظام‏های تولید زراعی جمعی قبل و بعد از اصلاحات ارضی)است که انتشار آن در سال‏ 1351،به راستی نقطهء عطفی در بنه‏شناسی ایران به شمار می‏آید.

آقای صفی‏نژاد در این کتاب نمونه‏هایی از بنه‏های جنوب تهران و خراسان و سیستان،بر دسیر کرمان و....را معرفی کرده‏اند27کتاب«اسناد بنه‏های شهر ری(غار و فشافویه)»،توسط همین نویسنده در سال 1356 به چاپ رسیده است‏28.

لازم به یادآوری است که آقای صفی‏نژاد،شش سال پیش از چاپ کتاب‏ «بنه»،در کتاب«منوگرافی ده طالب‏آباد»،بنه‏های این روستای ورامین‏ را نیز معرفی کرده است‏29.

در شروع اصلاحات ارضی به جهات مختلف و از آن جمله عدم شناخت‏ کافی‏30،به نظام بنه‏ها به‏عنوان الگوی جا افتاده‏ای برای آیندهء کشاورزی‏ ایران توجه کافی نشد.اما پس از گذشت حدود میک دهه از این اصلاحات‏ و بروز عوارض مختلف و منجمله کوچک شدن قطعات زمینهای کشاورزی، وزارت تعاون و امور روستاها به فکر مطالعهء بنه‏ها و بررسی امکان تشکیل‏ (26)-موریوانو-مهدی طالب.منوگرافی ابراهیم‏آباد نیشابور.تهران،1345. مؤسسه تحقیقات اجتماعی.ص 20 و 25-27

(27)-جواد صفی‏نژاد.بنه(نظام‏های تولید زراعی جمعی قبل و بعد از اصلاحات ارضی). تهران،1353(چاپ سوم).انتشارات توس.

(28)-جواد صفی‏نژاد.اسناد بنه‏ها(اسناد بنه‏های شهر ری)تهران،1356. دانشکدهء علوم اجتماعی و تعاون.

(29)-جواد صفی‏نژاد.طالب‏آباد(نمونهء جامعی از بررسی یک ده).تهران،1355 دانشکدهء علوم اجتماعی و تعاون.

30-دلایل این بی‏توجهی را نک به:مرتضی فرهادی.زمینه‏ها و شیوه‏های یاریگری‏ در جوامع شهری و روستایی.تهران،1365.دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه علامهء طباطبایی.(پلی‏کپی).ص 6-15.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 79)

گروههای زراعت جمعی(مشاعها)افتاد و به همین خاطر پژوهشگران این‏ وزارتخانه در 19 روستا در چهار منطقهء فسا،باختران،اسلام‏آباد و نیشابور به تحقیق پرداختند.حاصل کار گزارشی است در 118 صفحهء پلی‏کپی‏ شده،شامل خلاصه‏ای از سوابق برخی یاریگریهای سنتی و بنه‏ها در این‏ مناطق.

مطالب تازهء این گزارش،وجود«بنه‏های فرسایش‏یافته»در روستای‏ «چناچنگای»در اسلام‏آباد غرب(شاه‏آباد سابق)می‏باشد31.

آخرین مطلبی که پیش از انقلاب دربارهء بنه‏ها به چاپ رسیده،مقالهء زنده و ارزنده‏ای از آقای سیروس سلمان‏زاده است.در این نوشته از «بن‏کو»(بنهء فرسایش‏یافته)سازمان کار سنتی کشاورزان دزفول و همچنین تشکیل گروههای زراعت جمعی زارعین مهاجر اصفهانی(بنه‏های‏ خودانگیخته و مهاجر کار جدید)و کارآمدی آنها سخن به میان آمده‏ است.در این مقاله همچنین کار دو تن از پژوهشگران آلمانی دربارهء «بن‏کو»معرفی شده است‏32.

«...گروههای کار جمعی که در دزفول به نام«بن‏کو»معروفیت‏ داشته‏اند،توسط«اهلرز»23در سال 1973 و«گودیل»34در سال 1974 (31)-داراب شریف‏پور،مرتضی مجتهدزاده و محمود علمیراد.بررسی امکان تشکیل‏ گروههای زراعت جمعی.تهران،1355.دفتر تحقیقات تعاونی(پلی‏کپی).

(32)-سیروس سلمان‏زاده.«نوآوری در نظام کشاورزی سنتی شمال خوزستان».مجلهء علمی کشاورزی.ش 4(آبانماه 1356).دانشکدهء کشاورزی دانشگاه جندی شاپور.ص 4 و 5.

(33)-(به تصویر صفحه مراجعه شود)-

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 80)

مورد مطالعه قرار گرفته‏اند.بررسی اول مربوطه به روستای«بنوارشامی» و«سیاه منصور»در پنج کیلومتری جنوب شرقی شهر دزفول و تحقیق‏ دوم مربوط به روستای«شوهان»در 18 کیلومتری جنوب غربی شهر دزفول بوده است....»35

در شش سال گذشته مرکز تحقیقات روستایی وزارت کشاورزی و عمران روستایی،مطالعاتی را دربارهء مشاها(بنه‏های برانگیخته)یی که‏ حاصل لوایح قانونی مربوط به اصلاحات ارضی اسلامی و هیأتهای هفت‏ نفرهء واگذاری زمین می‏باشد،شروع کرده که برخی از گزارشهای آن‏ همچون بررسی مشاعهای جیرفت‏36و گرگان و گنبد37منتشر شده‏اند.و کار برروی مشاعهای مناطق دیگر ادامه دارد.در این دو گزارش پس از بیان کلیاتی دربارهء اوضاع جغرافیایی و اقتصادی و جمعیتی منطقه‏ تاریخچه‏ای از اصلاحات ارضی و شکلهای بهره‏برداری و تولید زراعی آن‏ پیش‏از انقلاب،تحولات پس از آن و تکوین و تصویب لوایح قانونی‏ اصلاحات ارضی اسلامی و هیأتهای هفت نفره،شکل‏گیری مشاعها، ق-(به تصویر صفحه مراجعه شود)

(34)-(به تصویر صفحه مراجعه شود)

(35)-سیروس سلمان‏زاده.همان منبع.ص 4 و 5.

(36)-هوشنگ بافکر،ابراهیم زاهدی‏عبقری،جواد نیازی،ناصر یزدانی و غلامرضا جیدری. بررسی مسایل مربوط به واگذاری زمین و تشکیل واحدهای تولیدی مشاع در منطقهء جیرفت. تهران،1361

(37)-هوشنگ بافکر،جواد نیازی،غلامرضا حیدری،ناصر یزدانی و ابراهیم زاهدی‏ عبقری.

بررسی مسایل مربوط به واگذاری زمین و واحدهای تولیدی مشاع در گرگان و گنبد. تهران،1363.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 81)

نارساییها،مسایل و مشکلات آنها مطرح و در پایان توسط پژوهشگران‏ پیشنهاداتی ارائه شده است.

آخرین مطالب قابل توجهی که دربارهء بنه‏ها،در این اواخر به چاپ‏ رسیده،دو مقالهء جالب و روشنگر دربارهء«یازو»(بنهء هم‏ترازانه)38در شمال خراسان‏39و نقش عوامل تولید در شکل‏یابی روشهای تولید گروهی و ساختار قدرت،با نمونهء«پاگاو»های سیستان در اواخر دوران‏ قاجاریه می‏باشد40.

نوع بنه‏های معرفی شده در مقالهء«یازو»از تازگی خاصی برخوردار است.این مسأله در مورد«همبازی»(بنهء هم‏ترازانهء دیم‏کار)که از روستاهای پرباران ساری،در پاورقی همین مقاله معرفی شده است نیز صادق است.

معرفی گونه‏های جدید بنه و پیگیری کار بنه‏ها در مناطق دیگر ایران نشان خواهد داد که تحلیل و طبقه‏بندی(گونه‏شناسی)بنه‏ها به- تجدیدنظر فراوانی نیازمند است‏41.

آراء در چگونگی پیدایش«بنه‏ها»

فهم دلایل پیدایش«بنه‏ها»در تاریکیهای تاریخی و ما قبل تاریخی‏ (38)-نامگذاری داخل پرانتز از نگارنده.

(39)-محمد حسین پاپلی‏یزدی-جلیل حسن‏پور رضوی.«یازو،نمونه‏ای از نظام سنتی‏ بهره‏برداری جمعی در شمال خراسان».مجمومهء مقالات سمینار جغرافی(شمارهء 3).به کوشش‏ محمد حسین پاپلی یزدی.مشهد،1365.ص 377-407.

(40)-حسن ضیاء توانا.«نقش عوامل تولید در شکل‏یابی روشهای تولید گروهی و ساختار قدرت».مجمومهء مقالات جغرافیایی(شمارهء 3).ص 325-347.

(41)-در این نوشته-تاحد اطلاع-تکیه بر کتابها و مقالات چاپ شده و پلی‏کپی‏ بوده است.کار بر روی پایان‏نامه‏های تحصیلی که لازم نیز هست،کار جداگانه‏ای را در خر می‏باشد.در صفحات آینده نگارنده به برخی از پایان‏نامه‏های دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه‏ تهران اشاراتی خواهد داشت.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 82)

جدول شمارهء یک

نام‏"بنه‏"و اعضاء آن در مناطق مختلف ایران با ذکر منبع

(به تصویر صفحه مراجعه شود) (*)-کار دانشجویی تحت نظر نگارنده.

(**)-داراب شریف‏پور،مرتضی مجتهدزاده و محمود علیمراد.بررسی امکان تشکیل گروههای زراعت جمعی.تهران،1355. وزارت تعاون و امور روستاها.(پلی‏کپی).ص 11.

(***)-"حاجی‏آباد"شهرکی است میانه‏ء راه سیرجان به بندرعباس و جزو استان هرمزگان.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 83)

جدول شمارهء 2

نام بنه و اعضاء آن در برخی مناطق ایران با ذکر منبع

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 84)

جدول شمارهء 3

نام‏"بنه‏"و اعضاء آن در برخی مناطق ایران با ذکر منبع

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 85)

جدول شمارهء 4

نام‏"بنه‏"و اعضاء آن در برخی مناطق ایران با ذکر منبع

(به تصویر صفحه مراجعه شود) در ایران و دیگر کشورهای جهان،و مهمتر از آن فهم دلایل تداوم بنه‏ها در تغییرات و دگرگونی‏های پیوستهء تاریخ کشاورزی کهنسال ما از سویی و در شرایط متفاوت اقلیمی و جغرافیایی و فنی و.....از سوی‏ دیگر،هم از لحاظ نظری و پیشبرد کار علوم اجتماعی و به‏ویژه«جامعه- شناسی تعاون»و مردم‏شناسی اقتصادی و بوم‏شناسی انسانی و هم از لحاظ کاربردی و عملی دارای اهمیت بسیار است.اگر به درستی دانسته شود، تحت چه شریطی بنه‏ها به وجود آمده و مهمتر از آن این‏که تحت چه‏ شرایطی تغییر و تداوم یافته‏اند،می‏توان دانست که آیا چشم امیدی‏ بر این تجربهء طولانی،در شرایز فعلی و آیندهء کشاورزی ایران می‏توان‏ داشت و یا نه؟برای مثال آیا می‏توان از این تجربیات در کارآمد کردن‏ هرچه بیشتر تعاونیهای رسمی به‏طور اعم و«مشاعها»(بنه‏های برانگیخته) و تعاونی‏های تولید کشاورزی به‏طور اخص سود جست؟

گفتنی است نظریاتی که تابه‏حال دربارهء دلایل پیدایش بنه‏ها عنوان

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 86)

شده است،گرچه از جهات گوناگون اشکال‏پذیر می‏باشند،اما چهار- چوبهایی برای تفکر و انگیزه‏هایی را برای پژوهش بیشتر فراهم‏ ساخته‏اند.

ما در این‏جا نه قصد و نه توان آن را داریم که دلایل پیدایش و دلایل‏ تداوم بنه‏ها را از یکدیگر تفکیک کرده،و دلایل هر دسته را بازشناسیم، بلکه تنها می‏خواهیم در پرتو اطلاعات تازه‏تر و جمع‏بندی مصالح فراهم‏ شده و نظریات ارائه شده در با به روی فرضیات و پژوهشهای نوتری‏ بگشاییم و در این راه نخست به ذکر این آراء می‏پردازیم.

تاحد اطلاع ما،پطروشفسکی یکی از نخستین کسانی است که‏ براساس اطلاعات و مدارک تاریخی کوشیده است دلایل پیدایش گرو- ههای تعاونی کشاورزی(جفت،فدان)را توضیح دهد،وی در کتاب‏ «کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول»،در چندجا به این‏ مسأله اشاره می‏کند و دلایل پیدایش این گروهها را ناتوانی خانوادهء روستایی در خرید نیروی شخم و کارهای ضروری آبیاری می‏داند.

«....عادتا یک خانوار منفرد روستایی بسیار فقیرتر و ناتوانتر از آن بوده که خیش سنگین و یا سبک و گاوان نر را برای کشیدن آن‏ خریداری کرده،کارهای ضروری آبیاری را انجام دهد....بدین‏ترتیب‏ در ایران و کشورهای مجاور آن،یک قاعدهء کلی حکم‏فرما بوده که‏ چند خانوار روستایی متحد شده یک‏جا خیش و گاو و تخم برای زرع‏ ابتیاع می‏کردند و باهم مساحت معینی را کشت می‏کردند که«جفت» یا«فدان»نامیده می‏شده»42.

«جفت،با قطعه زمین شخمی یک خانوار دهاتی مطابقت نداشته و قاعدتا یک خانوار قادر به خرید و نگهداری گاوان نر برای کشش و خیش‏ نبوده،و بدین منظور تا این ایام نیز روستاییان ایران در گروههای» (42)-پطروشفسکی،کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول.ج 2.ص 4556 و 547.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 87)

کوچک متحد شده و چند خانوار در یکجا به خرید و نگهداری خیش و عوامل کشش آن اقدام می‏کنند.به موجب یادداشتهایی که در سال 1273 هـ. میرابو الحسن شاه دربارهء سیستان تنظیم کرده در 18 روستای ایالت‏ مزبور-متعلق به علی خان سربندی 710 زوج(جفت)در برابر 4700 خانوار روستایی وجود داشته-و از 3 تا 20 خانوار یک زوج و به‏طور متوسز هر 6-7 خانوار یک زوج‏[گاو]داشته‏اند.در یادداشت مزبور این رقم متوسط در مورد دیگر روستاهای متعلق به سایر مالکان سیستان‏ نیز تکرار شده است»43.

مسألهء آبیاری که پطروشفسکی نیز به آن به‏عنوان یکی دیگر از دلایل پیدایش بنه‏ها اشاره کرده است،به شکلهای گوناگون محور بسیاری از نظریات دربارهء پیدایش بنه می‏باشد.

«علت اصلی به وجود آمدن نظام بهربرداری گروهی در شرق از دیدگاه‏ برخی پژوهشگران و شرق‏شناسان همانند،«ویت فوگل»و«وارگا»44، شرایط آب و هوایی(جغرافیایی)به‏ویژه در نواحی نیمه صحرایی،که‏ ضرورت آبیاری مصنوعی به کمک نهربندی و سایر اقدامهای مشابه را ایجاب می‏کند،می‏باشد»45.

دو تن از پژوهشگران مسایل تعاونی و روستایی ایران،بنه‏را حاصل‏ تکامل«بنهء آب»و دلیل پیدایش«بنه آب»را اقتصادی کردن‏ بهره‏برداری از منابع کمیاب آب دانسته‏اند.

«...بنه که نوع سادهء آن به نام«بنهء آب»به صورت همکاری زارعان‏ یک ده برای جلوگیری از هدر رفتن آب از طریق مبادلهء نوبت آب در قطعات پراکنده و زمینهای واقع در قسمت‏های مختلف ده،در تعدادی از» (43)-پطروشفسکی،همان منبع.ص 549.

(44)-. 2)-Wittfogel 1962;Varga 1968 )

(45)-حسن ضیاء توانا.«نقش عوامل تولید در شکل‏یابی روشهای تولید گروهی و ساختار قدرت».مجمومهء مقالات سمینار جغرافیایی(شمارهء 3).تهران،1365.ص 327.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 88)

روستاها دایر است،در برخی از مناطق روستایی تکامل بیشتری پیدا کرده و به شکل یک سازمان متشکل عمل می‏کند،که در آن نوعی‏ همکاری و تعاون بین زارعان عضو و در زمینهای زراعی متعلق به آنها برقرار می‏باشد،و مدیریتی به‏عنوان«سربنه»با همکاری سایر اعضاء که‏ به نسبت مشخصی در انجام کارها و بهره‏برداری سهیم‏اند،ادارهء کشت و بهره‏برداری را برعهده دارند»46.

دربارهء دلیل پیدایش و گسترش«بنه‏ها»پژوهشگران ایرانی نظریات‏ دیگری را نیز عنوان کرده‏اند،که مسألهء کمبود آب،میزان بارندگی، مالکیت و مدیریت و....از آن جمله‏اند.

آقای ساعدلو در این‏باره می‏نویسند:

«تشکیل چنین سازمانهایی را می‏توان بیشتر به علت طریقهء خاص‏ آبیاری و مشکلات ناشی از آن دانست.اساس آبیاری در اکثر دهات‏ ایران مبتنی بر روش آبیاری از طریق قنوات و الهار است.در بسیاری از دهات طول نهرهایی که آب را از منبع اصلی به زمین کشاورزی منتقل‏ می‏کنند،بسیار زیاد است.در بعضی دهات این فاصله متجاوز از ده کیلو- متر می‏باشد.رساندین آب از مسافاتی چنین طویل به مزارع به صورت‏ فردی ممکن نیست،استفاده از آب و آبیاری مزارعی که مالکیت آن و یا محصولات کاشته شده در آن متعلق به بیش از یک نفر است،سبب تشکیل‏ گروههای متشکل در ده می‏شود....»47.

آقای ساعدلو در جای دیگر می‏نویسند:

«...امر آب برای کشاورزی به حدی حیاتی است که در بعضی نقاط اساسا بنه تنها به خاطر آب تشکیل می‏شود و به همین دلیل هم به آن بنهء آبی‏ می‏گویند،با این توضیح که تشکیل بنه حتما به آب بستگی ندراد،چرا (46)-مهدی هاشمی،کاظم ودیعی.نهضت تعاونی در ایران.تهران،1355.

(47)-هوشنگ ساعدلو.مسایل کشاورزی ایران.تهران،1357.انتشارات رواق‏ ص 89.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 89)

که در دهات دیم‏کار،نیز بنه‏بندی وجود دارد.....»48

آقای صفی‏نژاد از بنیادگذاران«بنه‏شناسی»در ایران دربارهء علت‏ پیدایش بنه‏ها می‏نویسند:

«بنه،صحرا،حراثه که در طول تاریخ کهن زراعی ایران در نیمهء شرقی کشور به وجود آمده و نظام یافته و شکل گرفته است،نتیجهء کمبود باران به مناسبت خست طبیعت در این منطقه و عکس‏العمل‏ پی‏گیر و تلاش مداوم روستاییان در مبارزه با طبیعت است که به خاطر»

نقشهء شمارهء 1 قلمرو بنه‏ها،براساس تحقیق آقای صفی نژاد

* (به تصویر صفحه مراجعه شود) *جواد صفی‏نژاد.مبانی جغرافیای انسانی.ص 294.

(48)-هوشنگ ساعدلو.اقتصاد کشاورزی.تهران،1347.شرکت تعاونی دانشجویان‏ دانشکدهء اقتصاد.ص 85 و 86.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 90)

نیازهای زارعی خود،نظامهای تولید جمعی زراعی سنتی را در سراسر منطقه با اشکالی تقریبا همانند به وجود آورده‏اند.....»49.

آقای صفی‏نژاد در جای دیگر می‏نویسند:

«واحدهای تولید زراعی جمعی که نوعی تعاونیهای سنتی کهن‏ می‏باشند منحصرا در منطقهء کم باران نیمه شمالی منطقهء شرقی به وجود آمده‏اند....اگر مرز این واحدهای تولیدی زراعی را با خط همباران‏ 300 میلیمتر مقایسه کنیم،مشاهده می‏شود که تقریبا و نه تحقیقات برهم‏ منطبقند.

از انطباق خط همباران...با مرز بنه‏ها مشاهده می‏کنیم که در بعضی‏ نقاط نبایستی بنه وجود داشته باشد ولی دارد.(نقشهء شمارهء 2)بر این اساس‏ بخشهایی استثنایی ایجاد می‏شود که بررسیهای عمیقتری را ایجاب می‏کند تا چگونگی آن آشکار شود».50

هم ایشان در کتاب«اسناد بنه‏ها»مالکیت یک مالک واحد بر یک ده‏ ششدانگی را یکی دیگر از دلایل اساسی پیدایش بنه قلمداد کرده‏اند.

«...ادارهء املاک خالصه در این منطقه مالک بر تعداد زیادی آبادی‏های‏ «تک مالکی»بوده و بدین سبب زمینهء پیدایی بنه‏ها به وجود آمده،زیرا مالکیت یک مالک بر یک ده«تک مالکی»یکی از دلایل اساسی پیدایش‏ بنه است»51.

اما آخرین استدلال نه برای پیدایش،بلکه برای گسترش بنه‏ها را وجود مالکان غایب از ده دانسته‏اند.

«...مالکان غایب از ده این قبیل واحدهای زراعی(بنه‏ها)را (49)-جواد صفی‏نژاد.بنه.تهران،1353.انتشارات توس.ص بیست و یک.

(50)-جواد صفی‏نژاد مبانی جغرافیای انسانی با اشاراتی به جغرافیای انسانی ایران. تهران،1363.دانشگاه تهران.ص 296.

(51)-جواد صفی‏نژاد.اسناد بنه‏ها.تهران،1356.دانشکدهء علوم اجتماعی و تعاون. ص هشت و نه.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 91)

نقشه شمارهء 2 انطباق خط همباران و مرز بنه‏ها و بخشهای استثنایی‏ براساس تحقیق آقای صفی‏نژاد

(به تصویر صفحه مراجعه شود) *جواد صفی نژاد.همان منبع.ص 295.

«به منظور ادارهء بهتر املاک خود و کنترل آسانتر رعایای خود تشویق‏ می‏کردند»52.

و بالاخره حسن ضیاء توانا می‏نویسد:

(52)- 4)-Ajami.Agrarian Reform,Modernisation and Agricultural Development in Iran ) . Aspenpersepdis symposium.Iran Past,Present and Futurs 1975.P.15 به نقل از:مصطفی از کیاء.جامعه‏شناسی توسعه و توسعه‏نیافتگی روستایی ایران. تهران.1365.اطلاعات.ص 99.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 92)

«این واقعیتی است که در نظام بهره‏برداری گروهی،کشاورزان‏ حق مالکیت فردی بر روی زمین ندارند.این موضوع از یک‏سو در رابطه‏ با مالکیت اشتراکی یا عمومی می‏باشد،که در ادوار باستان وجود داشته‏ است،و به نظر بعضی از نویسندگان،شکلی از اشکال مالکیت‏های اولیه‏ است و امروزه نیز در میان جوامع کوچ‏نشین مشاهده و اثبات شده است‏53. و از سوی دیگر در رابطه با مالکیتهای بزرگ که از کارگران روزمزد کشاورزی استفاده به عمل نمی‏آید.بنابراین جهات:در این‏گونه مالکیتها توزیع و تفویض سالانهء مزارع صورت می‏پذیرد.این کار هم از لحاظ سازمان‏دهی مناسبتر است،چرا که کنترل قطعات بزرگتر به وسیلهء گروههای تولیدی آسانتر می‏باشد تا این‏که قطعات کوچکتر مابین افراد توزیع شود و هم از لحاظ اقتصادی یعنی تقسیم محصول-حداقل برای‏ مالک عمده-مزایای بیشتری در بر دارد.به‏هرحال،این مسأله قابل تعمق‏ است که با تغییر،در نوع و روابط مالکیت در سیستان روش تولید گروهی‏ نیز به سرعت از بین رفت،اما در زمین‏های عمده مالکی باقی‏مانده است‏ و به حیات خود ادامه می‏دهد.پس،عامل«روابط مالکیت»در این جریان‏ از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‏باشد»54.

گفتنی است که در حدود ده سال پیش نظری شبیه آنچه که در بالا ذکر شد توسط یکی دیگر از جامعه‏شناسان روستایی ایران در مورد «بنه‏بندی»اظهار شده است‏55*.

(53)- 5)Scholz 1976- ).

(54)-حسن ضیاء توانا.«نقش عوامل تولید در شکل‏یابی روشهای تولید گروهی و ساختار قدرت».مجموعهء مقالات سمینار جغرافیایی(شماره 3)ص 328.

(55)بی‏شبهه«بنه‏بندی»در کار زراعی در حیات روستایی ایران یادگاری از نظام تولید کهن زراعی می‏باشد و احتمالا زارعان ما در روزگاران بسیار کهن در زراعت به صورت‏ دسته‏جمعی کار می‏کرده‏اند.تولید در اجتماع روستایی ما با این شیوهء کار زراعی بوده است، شاید این امر از وضع اقلیمی و دشواری تهیهء آب و به خصوص شیوهء آبیاری ناشی شده باشد...-

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 93)

(به تصویر صفحه مراجعه شود) ترسیم:احمد فدائی

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 94)

و بالاخره این‏که برخی پیدایش بنه‏ها را در پیوند با پستی و بلندی‏ زمین دانسته‏اند:

«دسته‏ای دیگر آن را(پیدایش نظام تولید جمعی کشاورزی را)در رابطهء مستقیم با پستی بلندی ذکر کرده‏اند و گسترش آن را بیشتر در زمینهای جلگه‏ای و شنی و نیز عمومیت نظام را در سرزمینهای پست و جلگه‏های دانسته‏اند»56.

در پایان باید افزود با همهء اهمیتی که مسأله آب و باران و دشواری‏ آبیاری در تاریخ اقتصاد و فرهنگ ایران داشته،و با همهء احترامی که‏ برای پیشگامان و تحلیل گران«بنه»قایل است،درست یا نادرست برا این‏ باور است که:مسایل همچون کمبود آب و باران و دشواری آبیاری در «بنه»و یا فقر زارعین و عدم امکان تهیهء نیروی شخم به صورت انفرادی و یا نوع مالکیت و یا ضرورت مدیریت،هیچ کدام علت اولیه و نخستین‏ پیدایش و گسترش این سازمانها نبوده بلکه علل یاد شده به‏ویژه مسألهء کمبود آب و باران و دشواری آبیاری و یا نیاز به نیروی کار فشرده در ق-در دوره‏هایی که نظام بزرگ مالی در ایران حاکم بود در بهره‏برداری از زمین«بنه‏بندی» همچنان رواج کامل داشت و مالک برای نظارت بهتر به کارهای زارعی از کار دسته جمعی‏ در زراعت پیوری می‏کرد.....»

[خسرو خسروی.جامعه‏شناسی روستایی ایران.تهران 1358.انتشارات پیام‏ (چاپ سوم).ص 82].

نزدیک به همین مبحث نک به دلایل پیدایش«جفت»در روستاهای ایران در:

لمپتون.مالک و زارع در ایران.ص 38-42.

*در واقع مسألهء تعویض هر سالهء زمین که آقای ضیاء توانا به آن اشاره کرده‏اند به مسئلهء«بنه‏بندی»برمی‏گردد.گرچه اغلب بین«بنه‏بندی»و وجود«بنه‏ها«(اعم‏از بنه‏های کامل و بنه‏های میانین)ارتباط نزدیکی وجود دارد و در گذشته‏های دور لزوما چنین بوده است.

(56)داودی و طالبی علیرضا:پایان‏نامهء تحصیلی بهمن‏ماه 58-دانشکده ادبیان مشهد-به راهنمایی دکتر سیروس سهامی.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 95)

زمانی کوتاه و یا نوع مالکیت بر ابزار تولدی و نحوهء اعمال مدیریت و غیره تنهاسب تداوم و ابقاء اشکال قدیمیتر این‏گونه تعاونی‏ها با کار کردهای‏ نوین و اغلب محدودتر آنها شده است.

ظاهرا،موجه‏ترین دلایل پیدایش بنه‏ها،در برخورد با واقعیاتی که‏ تاکنون از بنه‏ها می‏دانیم-که نسبت به وسعت و تفاوتهای فرهنگی و جغرافیایی ایران چندان هم زیاد نیست-اگر کاملا رنگ نبازند،بسیار کم‏رنگ خواهند شد.

واقعیات موجود نشان می‏دهد که با حذف و یا تغییر هریک از عواملی‏ که به‏عنوان دلیل پیدایش بنه‏ها ذکر شده است،بنه‏ها باز به زندگی خود ادامه داده‏اند،و یا برعکس در مواردی باوجود ابقاء عوامل یاد شده،بنه‏ها از میان رفته‏اند.

برای نمونه اگر دلیل پیدایش بنه را آن‏چنان‏که پطروشفسکی معتقد است،ناتوانی خانوادهء روستایی در خرید نیروی شخم(گاو نر،گاو کار، ورزاب)بدانیم خواهیم دید که این عامل در مناطق مختلف ایران و گاه‏ حتی در یک منطقهء واحد به شکلهای گوناگونی دیده می‏شود.

در برخی بنه‏ها هر عضو دارای یک رأس گاو کار می‏باشد.مانند برخی«یازوها»(بنه‏های هم‏ترازانه)ی‏57در دهستان سر ولایت نیشابور58 و برخی بنه‏ها در جنوب تهران مانند بنه‏های روستای«اراد»«فشاپویه»59 و برخی حراثه‏های بردسیر کرمان‏60و صحراها(بنه‏ها)ی تربت جام‏61.

در برخی بنه‏ها«سربنه»(زعیم)دارای یک جفت گاو بوده،در (57)-نام‏گذاری از نگارنده است.نک به:گونه‏سفارشی بنه‏ها در قسمت دوم همین‏ مقاله.

(58)-نک به:محمد حسین پاپلی پزدی-جلیل حسن‏پور رضوی.«یازو(نمونه‏ای از نظام سنتی بهره‏برداری در شمال خراسان).مجموعهء مقالات سمینار جغرافیایی(شمارهء 3) ص 396.

(59)و(60)و(61)-جواد صفی‏نژاد.بنه.ص 158 و 105 و 106.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 96)

حالی که چند عضو دیگر فاقد آن بودند،مانند«حراثه‏ها»(بنه‏های‏ ناهم‏ترازانه)62در روستاهای حاجی‏آباد بندرعباس همچون روستای‏ «جایین»63.و گاه سربنه دارای دو جفت(دوبند)گاو کار و تعداد زیادتری الاغ بود،مانند«حراثه»های جلگهء نوق رفسنجان‏64.

باید توجه داشت،که در بعضی مناطقی،که چندان هم کم نیستند، کشاورزان خرده مالک جزء و متوسط(دهقانان)و کشاورزان صاحب- نسق(رعایا)با داشتن یک جفت گاو و حتی یک رأس به شکل تک‏خانواری‏ به کشت و زرع می‏پرداخته‏اند.

در برخی مناطق نیروی شخم(گاو کار)موردنیاز توسط ارباب‏ تأمین می‏شده است.این مسأله در مورد واحدهای زراعی ارباب تک خانواری‏ نیز صادق بوده است،همچون برخی بنه‏های ارباب رعیتی جنوب تهران‏65 و یا برخی یازوهای شمال خراسان(بندار و دهقانی)66.

در برخی مناطق قشر ثالثی گاو کار را وارد بنه می‏ساخته است،مانند گاوبند در بنه‏های گاوبندی جنوب تهران‏67و یا قشر«گودار»در «پاگاو»ها و سیستان‏68که احیانا همین«پاگاوها»پایهء اصلی اظهارنظر پطروشفسکی دربارهء پیدایش بنه‏ها بوده است‏69.

جالب این‏که در سیستان و«غیراز اشکال تولدی گروهی(با گاو)،» نوع بسیار محدودی از بهره‏برداری زمین به‏گونهء فردی به نام«گلگیر» (62)-نام‏گذاری از نگارنده است.

(63)و(64)-برپایهء کار میدانی نگارنده.

(65)-نک به:جواد صفی‏نژاد.بنه.ص 70 و 10.

(66)-نک به:محمد حسین پاپلی یزدی-جلیل حسن‏پور رضوی.منبع پیشین.ص 400.

(67)-جواد صفی‏نژاد.بنه.ص 70.

(68)-حسن ضیاء توانا.«نقش عوامل تولید در شکلیابی روشهای تولید گروهی و ساختار قدرت».مجموعهء مقالات جغرافیایی(شماره 3).ص 322.

(69)-نک به:پطروشفسکی.کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول،ص 549.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 97)

نیز جود داشته که بهره‏برداری از آن به وسیلهء اعضای خانواده یا گلگیر- کار و یا استخدام کارگر صورت می‏پذیرفته است‏70،که نیروی شخم در این واحدهای زراعی فردی نیز توسط«گودار»تأمین می‏شده است‏71.

زیاده بر این در برخی بنه‏های دیم‏کار شخم با الاغ،شتر و اسب نیز انجام می‏گرفته‏72.و قیمت الاغ اغلب نصف قیمت گاو نر بوده است و در- ضمن وجود همیاری در«گاو به گاو»می‏توانسته در بر طرف کردن کمبود نیروی شخم بسیار مؤثر باشد73.

به این تفاوتها،وجود بنه‏های خرده مالکی قبل و بعد از اصلاحات‏ ارضی،با وضعیت اقتصادی مناسب و برخی بنه‏های در حال گسترش در جنوب خط خرما،با بازده اقتصادی بالا و استفاده از نیروی ماشین و تراکتور را باید افزود.

همچنین در مورد«دشواری آبیاری»که در نظریهء پطروشفسکی‏ انعکاس یافته و سپس توسط برخی محققان ایرانی تکرار شده،باید گفت: اصولا بسیاری از بنه‏های ایران دیم‏کار بوده‏74و یا در آبیاری با دشواری‏ چندانی روبرو نبوده‏اند،و در برابر روستاهای زیادی با مشکلات فراوان‏ آبیاری آب‏رسانی و آبیاری مانند«فاویان»گلپایگان‏75و«فرزیان» (70)-حسن ضیاء توانا.منبع پیشین.ص 329.

(71)-همان منبع.ص 232.

(72)-هوشنگ ساعدلو.اقتصاد کشاورزی تهران،1347.دانشکدهء اقتصاد دانشگاه تهران. (پلی‏کپی).ص 84 و 85.

(73)درباره«گاو به گاو»(همگاوی)نک به:مرتضی فرهادی.«فرهنگ یاری در کشتکاری».ماهنامه جهاد.ش 83(بهمن 1364).ص 37 و 43.

(74)-هوشنگ ساعدلو.منبع پیشین.ص 84 و 85 و 93 و:

پاپلی یزدی-حسن‏پوررضوی.«یازو».مجموعهء مقالات جغرافیایی(شماره 3). ص 379 و 380.

(75)-دربارهء نحوهء سنتی،آبیاری در«فاویان»نک به:مرتضی فرهادی.«یاریگریها و خودیاریهای سنتی در زمینهء آب و آبیاری در ایران».ماهنامهء زیتون.ش 44(اسفند)-

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 98)

الیگودرز76«نیمور»و«باقرآباد»محلات‏77،حداقل در پیش از اصلاحات‏ ارضی فاقد بنه بوده‏اند.

و یا اگر کمی میزان بارندگی را،دلیل پیدایش بنه بدانیم،می‏بینیم‏ انواع بنه‏ها چه در مناطق پرباران غرب و شمال و چه در مناطق کمتر از 200 میلیمتر وجود داشته‏اند.همچون بنه دیم‏کار هم‏ترازانه در روستاهای‏ ساری با حدود 800 میلیمتر باران سالیانه‏78و بنه‏های برنج‏کار در(گوشته‏ گاوشته)در روستاهای آمل و بابل‏79.

ضمنا توجه به شکلهای ساده شده و تحلیل رفته و اشکال میانین و حد وسط«بنه»که هنوز نیز بقایای ان در بسیاری از مناطق ایران قابل‏ مشاهده می‏باشند،نشان می‏دهد که قلمرو بنه‏ها هرچه به گذشته بر گردیم‏ وسیعتر بوده و هم‏اکنون نیز از آنچه که تا به حال گمان می‏رفته گسترده‏تر است،به عبارت دیگر با گذشت زمان قلمرو بنه‏ها کوچکتر شده،در حالی‏ که میزان بارندگی در این مدت اگر کمتر نشده باشد،بیشتر نشده‏ است.

در ضمن گرچه برخی از مناطق ایران از نظر بارندگی جزو مناطق‏ خشک به شمار می‏آیند،اما همین مناطق جزو مناطق پر آب ایران محسوب‏ می‏شوند مانند خوزستان و فارس و جالب این‏که برخلاف تصورات قبلی‏ در این دو منطقه همچون مناطق پرباران و پر آب ساری و آمل و بابل و برخی شهرهای آذربایجان تعداد زیادی از انواع بنه،اعم‏از بنه‏های‏ ق-(1363).ص 41 و 59.

(76)-همان منبع.

(77)-نک به:مرتضی فرهادی.«جوی روبی و بیل‏گردانی در تیمور محلات». نامهء فرهنگ ایران.دفتر یکم(1364).

(78)-پاپلی یزدی-حسن‏پور رضوی.«یازو».مجموعهء مقالات جغرافیایی.

(79)-ناصرالدین ظاهری.«گاوشته در مناطق دشت سرآمل و به‏ویژه در روستای رشکلا» «کدبنن»(کار دانشجویی با نظارت نگارنده).1367.(دست‏نوشته).

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 99)

کامل‏80و بنه‏های میانین‏81و حتی بنه‏های برنجکار82گزارش شده است.

آنچه تا حال در رد دلایل بنه‏شناسان دربارهء چگونگی پیدایش بنه‏ گفته شده،در موردنظریهء پیدایش بنه به خاطر وجود نظام بزرگ مالکی‏ و شش‏دانگی بودن(تک مالکی)برخی روستاها نیز صادق است،و می‏توان گفت که مالکیت و مدیریت ناشی از آن‏که به شکلهای گوناگون‏ اعمال می‏شده است،در برخی مناطق می‏توانسته سبب تقویت و تداوم و بنه‏ها و یا تضعیف و فرسایش آنها شود.

آنان که اصلاحات ارضی را تنها سبب نابودی بنه‏ها و در نتیجه پیدایش‏ بنه‏ها را به خاطر نظام بزرگ مالکی می‏دانند از این واقعیتها غافل بوده‏اند که:

اولا،وجود بنه‏های میانین و آثار بنه‏های متلاشی شده،پیش‏از اصلاحات ارضی نشان می‏دهد،که از دهه‏ها و حتی سده‏های پیش و به- دلایل گوناکون به تدریج از شدت و وسعت قلمرو بنه‏ها کاسته شده،و اصلاحات ارضی در حقیقت،ضربهء آخر و نقطهء عطفی در این تلاشی بوده است.

ثانیا:برخی از عواملی که در تلاشی بنه‏ها مؤثر بوده‏اند،عملهایی‏ هستند که اصولا شرایط و زمینهء سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اصلاحات‏ ارضی را چه در جوامع جهانی و چه در ایران فراهم ساخته‏اند.

ثالثا:وجود بنه‏های خرده مالکی چه قبل از اصلاحات ارضی‏83و چه‏ (80)-لمپتون.مالک و زارع در ایران.ص 644.

(81)نک به«بن کو»در:سیروس سلمان‏زاده.«نوآوری در نظام کشاورزی سنتی شمال‏ خوزستان».مجلهء علمی کشاورزی.ش 4(آبانماه 1356).

(82)-غلامحسین صالحی.منوگرافی ده«چم ریخان»ایذه.پایان‏نامه لیسانس. 1351 دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه تهران

(83)-مرتضی زارعی.بررسی وضع بنه در روستای ولیان.پایان‏نامهء لیسانس.تهران‏ دانشکدهء علوم اجتماعی.(نسخهء ماشین شده).و:

و نک به:صحراها(بنه‏ها)ی روستای«دامغان»تربت جام در،صفی‏نژاد.بنه.ص‏ 241.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 100)

بعد از آن‏84و رشد بنه‏های«مهاجرکار»و«صیفی‏کار»در جنوب خط خرما85نشان می‏دهد که دلایل فرسایش و تداوم و گسترش بنه‏ها،به تبیین‏ دقیقتر و سبب‏جویی همه‏جانبه‏تری نیازمند است.

به‏طور فشریه می‏توان گفت:

اولا:عوامل پیدایش بنه با عوامل تداوم آن متفاوت است.عوامل‏ پیدایش بنه همچنان‏که برخی بنه‏شناسان اشاره کرده‏اند86به مسایل‏ تاریخی و به‏ویژه ماقبل تاریخی زندگی بشر و از آن جمله ایرانیان‏ باز می‏گردد و دلایل خاص خود را دارد.

ثانیا:عوامل تداوم بنه گوناگون بوده و از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق کرده و هرکجا که عامل و یا عواملی از گروه‏ عوامل تداوم بنه حذف شده،عامل و یا عوامل دیگری جایگزین آن شده‏ است.

ثالثا:عوامل تداوم بخش نیز به درستی شناخته شده نیست و همهء عوامل حتی در یک نوع و در یک منطقه به پژوهشهای بیشتری نیازمند است.

عجالتا به نظر می‏رسد که جز عامل قوی اما خاموش«سنت» (شیوه‏های قومی و عادات اجتماعی کهن)و پتانسیل فرهنگی حاصل از آن‏ و عامل ضرورت اقتصادی«که لفظ عامی است برای بسیاری از دلایل» (84)نک به:صفی‏نژاد.بنه و عجمی.ششدانگی.ص 61 و 62 و سیروس سلمان‏زاده‏ منبع پیشین.و پاپلی یزدی-حسن‏پور رضوی.منبع پیشین.و:

خسرو خسروی،جامعه‏شناسی روستایی ایران.تهران،1358.انتشارات پیام.ص 86 و 87 و 92.

(85)-نک به:سیروس سلمان‏زاده.همان منبع.و براساس کار میدانی نگارنده در «حاجی‏آباد»بندرعباس.

(86)-نک به:خسرو خسروی.جامعه‏شناسی روستایی ایران.تهران،1358.انتشارات‏ پیام.ص 82.و.حسن ضیاء توانا.همان منبع.ص 328.

تحقیقات جغرافیایی » شماره 15 (صفحه 101)

یاد شدهء بنه‏شناسان،که در هرکجا به شکلی خود را نشان می‏دهد،جایی‏ به شکل نیاز به کار فشرده،در یک زمان و یا زمانهای متعدد،مانند نیاز به‏ نیروی انسانی فراوان و فشرده در بنه برنجکار(قراع،گاوشته،گوشته) و یا نیاز به نیروی فراوان گروه برای وجین علفهای هرز در بنه‏های‏ دیم‏کار(همازی)در شمال ایران‏87،و یا به خاطر صرفه‏جویی در مصرف‏ آب کشاورزی،و یا دشواری آبرسانی از منابع آبیاری تا کشتزار و یا دشواری آبیاری،و بالاخره کمبود نیروی شخم و یا دلایل کمتر پنهان‏ و بیشتر آشکار اقتصادی دیگر.و عامل«مدیریت»که ممکن است از کانال مالکیت(اعم‏از مالکیت فردی و دسته جمعی)و یا از کانال سنت‏ و یا هردو اعمال شود،باید به دنبال عوامل مجهول اجتماعی دیگر در تداوم بنه‏ها بود.

کار بر روی«تعاونیهای سنتی»در ایران بسیار نو پا است،بی‏شک با تراکم کار در زمینه بنه‏ها از سویی و سایر«تعاونیهای سنتی»همچون‏ «واره»و«مال»از سوی دیگر و همچنین مطالعهء بیشتر بر روی سایر «یاریگریها»(«خودیاریها»،«همیاریها»و«دگریاریها»)راه برای‏ تحلیل دقیقتر و همه‏جانبه‏تر بنه‏ها هموار خواهد شد.

(87)-پاپلی یزدی-حسن‏پور رضوی.همان منبع.ص 380.

پایان مقاله