- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

«دگریاری» و «خودیاری» در جشن «میان بهار» در «اسک؛ لاریجان آمل»