- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

مردم شناسی قالیچه های گل برجسته ی دره ی جوزان ملایر