- دکتر مرتضی فرهادی - https://mortezafarhadi.ir -

از خود، عبور باید کرد. نبوغ چیزی نیست جز کار وکار وکار(قسمت اول)

اشاره: این مصاحبه  اخنصاصی  ویژه نامه نورزوی سال 1391 روزنامه نگین کرمان می باشد و از زاویه خاص و با سوالات و مطالب مهم مطروحه به شخصیت، کار و آثار جناب دکتر فرهادی پرداخته است.