گفنگوی نگین کرمان با دکتر مرتضی فرهادی ،مردم شناس و جامعه شناس
از خود، عبور باید کرد. نبوغ چیزی نیست جز کار وکار وکار(قسمت اول)

اشاره: این مصاحبه  اخنصاصی  ویژه نامه نورزوی سال 1391 روزنامه نگین کرمان می باشد و از زاویه خاص و با سوالات و مطالب مهم مطروحه به شخصیت، کار و آثار جناب دکتر فرهادی پرداخته است.  

اشاره: این مصاحبه  اخنصاصی  ویژه نامه نورزوی سال 1391 روزنامه نگین کرمان می باشد و از زاویه خاص و با سوالات و مطالب مهم مطروحه به شخصیت، کار و آثار جناب دکتر فرهادی پرداخته است.

 

دریافت فایل PDF
مطالب مرتبط