بنه
  • بنه شناسی، پیشینه پ‍ژوهش، نقد آراء در چگونگی پیدایش بنه

    بنه‏ شناسی‏ پیشینهء پژوهش،نقد آراء در چگونگی‏ پیدایش«بنه» اگرچه پژوهش دربارهء تعاونیهای سنتی‏1در ایران دوران نوجوانی‏ خود را می‏گذراند،با این حال قراین نشان می‏دهد که«بنه‏ها»یکی از کهنترین و کارآمدترین تعاونیهای سنتی در ایران بوده است و در مناطق‏ و شرایط بسیار گوناگون به زندگی خود ادامه داده است.«بنه‏ها»برخلاف‏ آنچه که اغلب تصور می‏شود،باتمام دگرگونی‏ها و […]

آرشیو