تعونی زنان
  • بزرگی از اهالی امروز

    استاد مرتضی فرهادی؛ بزرگی ست از اهالی امروز..  نبض آب و زمین را چه خوب می فهمد و با تمام افق های باز نسبتی همیشگی و گسست ناپذیر دارد  دست هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد…… کت و شلوار خاکی رنگش با رنگ سبز انگشتریش، و رنگ تیله ای چشمانش در هارمونی […]

آرشیو