خمین
  • دست شکسته حیرت

     دست شکسته حیرت تا خنجر خمیده، بر پشت کوهسار، نشیند. تا تشنه تفتیده ، خواب جلیل آب، ببیند. تا خسته میوه ی کالی ، از باغ خواب، بچیند. از پافتاده، تا جا، بر خنگ راهوار، گزیند.   دست شکسته حیرت، برگردنم گرانبار: این تشنه به چشمه رسیده، از چیست آب نمینوشد؟! این خسته فتاده به منزل ، با […]

  • نامه كمره

     نامه كمره جلد اول: جغرافيا و جغرافياي تاريخي كمره و معناشناسي نام برخي جايها (شهرستان خمين) جلد دوم: چند برش در فرهنگ كشاورزي و دامداري كمره نويسنده:مرتضي فرهادي ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ اميركبير جلد اول: 371 صفحه، جلد دوم: 374، 2200 نسخه چاپ اول تاريخ نشر:01/10/69 قيمت پشت جلد :3500 ريال محل نشر:تهران –

  • خمین و کمره در سفرنامه ها

    پیش از جدا شدن خمین از شهرستان محلات،و قبل از آن یعنی 44 سال پیش‏ (1325 هـ.ش)از شهرستان گلپایگان‏1،شهر خمین و روستاهای آن بخش کمره را تشکیل می‏دادند. فعلا کمره(شهرستان خمین)یکی از شهرستانهای استان مرکزی(اراک)می‏باشد و تا 12 سال قبل(1357)،جزو شهرهای استان تهران محسوب می‏شد.2 «شهرستان خمین از شمال به محلات‏3،از شمال غربی به اراک،از […]

آرشیو