سفرنامه
  • خمین و کمره در سفرنامه ها

    پیش از جدا شدن خمین از شهرستان محلات،و قبل از آن یعنی 44 سال پیش‏ (1325 هـ.ش)از شهرستان گلپایگان‏1،شهر خمین و روستاهای آن بخش کمره را تشکیل می‏دادند. فعلا کمره(شهرستان خمین)یکی از شهرستانهای استان مرکزی(اراک)می‏باشد و تا 12 سال قبل(1357)،جزو شهرهای استان تهران محسوب می‏شد.2 «شهرستان خمین از شمال به محلات‏3،از شمال غربی به اراک،از […]

آرشیو