علی بلوکباشی
  • مردم شناسی و محیط زیست: ترانه ی کمیاب سال گرانی

    مقدمه: 48 سال پیش(1339)هنگامی که مؤلف دانش آموز اولین سال سیکل دوم دبیرستان‏ بود،3در کتاب هفته‏4و در بخش کتاب کوچهء آن‏5با نام علی بلوکباشی آشنا شد.در میان عوامل گوناگون،بی‏شک کار مستمر و چند سالهء استاد دکتر علی بلوکباشی در بخش کتاب‏ کوچه،یکی از عوامل مؤثر و اولیه در علاقمندی مؤلف به مردم‏شناسی بوده است. استاد […]

آرشیو