محمد نجاری
  • کتاب واره، برگزیده چهارمین جشنواره علمی فارابی

    کتاب واره، برگزیده چهارمین جشنواره علمی فارابی کتاب واره نوشته دکتر مرتضی فرهادی، استاد انسان شناسی دانشکده علامه طاطبایی و مدیر مشاور ارشد ما در «انسان شناسی و فرهنگ» به عنوان نخستین اثر برگزیده در جشنواره فارابی انتخاب شد. این موفقیت که گویای ارزش کارهای اصیل پژوهشی و توانایی پژوهشگران زحمتکش در کشور ما است، […]

آرشیو