مردم شناسی فرهنگی ایران
  • خطوط اندیشه استاد

    استاد در بیش از نیم قرن تدریس، پژوهش عملی و کار نظری آثار متفاوت با موضوعات متنوعی عرضه کرده‌اند که در بدو امر شاید پراکنده به نظر برسند اما این تنوع گویای دغدغه استاد در چند موضوع خاص ـ که از نظر ایشان برای جامعه ایران نیز حیاتی است ـ می‌باشد.  1. نظریه یاریگری و […]

آرشیو