معرفی کتاب
موزه‌هاي بازيافته

موزه‌هاي بازيافته موضوع: كرمان، واژه‌نامه‌ها، كرمان(استان)،اوضاع اقليمي، ايلات و عشاير، ايران، كرمان، وضع سياسي و اجتماعي. نويسنده:مرتضي فرهادي ويراستار:عبدالله ايراني ناشر: مركز كرمان‌شناسي. تاريخ نشر:26/08/78 محل نشر: کرمان. معرفي مختصر كتاب: اثر حاضر، پژوهشي است در فرهنگ آب و هوايي و دامداري عشاير و روستاييان سيرجان و بافت و بردسير و ميمند شهر بابك كه […]

موزه‌هاي بازيافته

موضوع: كرمان، واژه‌نامه‌ها، كرمان(استان)،اوضاع اقليمي، ايلات و عشاير، ايران، كرمان، وضع سياسي و اجتماعي.

نويسنده:مرتضي فرهادي

ويراستار:عبدالله ايراني

ناشر: مركز كرمان‌شناسي.

تاريخ نشر:26/08/78

محل نشر: کرمان.

معرفي مختصر كتاب:

اثر حاضر، پژوهشي است در فرهنگ آب و هوايي و دامداري عشاير و روستاييان سيرجان و بافت و بردسير و ميمند شهر بابك كه در دو((دفتر)) سامان يافته است .در دفتر نخست، ابتدا حدود جغرافيايي و پوشش گياهي و ويژگي‌هاي طبيعي منطقه مورد تحقيق معرفي شده، سپس در هفت بخش، اين مباحث مطرح گرديده است : باران، برق، ابر، باد، سرما و گرما در ادبيات عاميانه و محلي منطقه ;انواع مخالف پديده‌هاي طبيعي فوق و واژه‌ها و اصطلاحات رايج در منطقه مربوط به پديده‌هاي مذكور ;باران خواهي و باران بندي، پيش‌بيني باران و سال خوب و بد (آبسالي و خشكسالي) ;پيوستگان باران(تندر، آذرخش، رنگين كمان، آبسوار، شبنم) ;گونه‌ها و حالت‌هاي ابر و بي‌ابري ;بادبندي و بادگرداني ;اصطلاحات و ضرب‌المثل‌هاي مربوط به سرما و گرما ;تقويم آب و هوايي(بخش‌بندي بهار، تابستان، زمستان و سده سوزان) .آخرين مبحث دفتر نخست نيز درباره بافت تاريخي و فضاهاي سنتي شهر و روستا در منطقه ياد شده است .در دفتر دوم ذيل چهار بخش، مطالبي درباره فرهنگ دامداري ايلات و عشاير اين منطقه به طبع رسيده است :((نقش ميش در ادبيات عاميانه و آيين‌ها و باورهاي عشاير و ايلات منطقه))، ((پپ گوش (واكسيناسيون پيش از پاستور در ميان ايلات و عشاير سيرجان و چند شهر پيرامون آن)) .در بخش چهارم دفتر دوم، عكس‌هايي از زندگي عشايري منطقه به چاپ رسيده است .در ضميمه كتاب، كنده‌كاري‌ها و نقوش صخره‌اي سيرجان و شهر بابك معرفي شده و در بخش پاياني، فهرست‌هاي مختلف آمده است .

مطالب مرتبط