نامه انسان شناسی،دوره ی اول، شماره 5، 1383، صفحه ی 65 تا 98.
مردم شناسی قالیچه های گل برجسته ی دره ی جوزان ملایر
دریافت فایل PDF
مطالب مرتبط