خویش فرمایی واستقلال اندیشه برای آزاداندیشان آینده‌محور مرتضی فرهادی

• استقلال اندیشه برای آزاداندیشان آینده‌محور مرتضی فرهادی -برگزارکننده: مجله بخاراhttps://t.me/bukharamag/8595 سرود دشت نیمه ور مستندی است که براساس کار پژوهشی استاد فرهادی از شیوه های کار،فرهنگ تولید و کار گروهی ایرانیان شکل گرفته است. ‌ موضوعاتی که امروزه پژوهشگران جامعه بر روی آن کار می‌کنند، برآمده از جامعه و مسائل روز هستند یا تنها […]

• استقلال اندیشه
برای آزاداندیشان آینده‌محور
مرتضی فرهادی

-برگزارکننده: مجله بخاراhttps://t.me/bukharamag/8595

سرود دشت نیمه ور مستندی است که براساس کار پژوهشی استاد فرهادی از شیوه های کار،فرهنگ تولید و کار گروهی ایرانیان شکل گرفته است.


موضوعاتی که امروزه پژوهشگران جامعه بر روی آن کار می‌کنند، برآمده از جامعه و مسائل روز هستند یا تنها راهی برای تجارت و پاسخ به نیازهای یک موسسه خاص یا وزارت‌خانه هستند؟

مرتضی فرهادی در این ویدیو از «استقلال اندیشه» می‌گوید، راهی برای تامین آزادگی و استقلالی که راه را برای اصلاح جامعه باز می‌کند…

 

[ مشاهده نسـخه کامـل ویدیو ] https://www.namasha.com/v/7Fi7q4fX/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7

مطالب مرتبط