مجله تحقیقات جغرافیایی. زمستان 1369 - شماره 19.
خمین و کمره در سفرنامه ها

پیش از جدا شدن خمین از شهرستان محلات،و قبل از آن یعنی 44 سال پیش‏ (1325 هـ.ش)از شهرستان گلپایگان‏1،شهر خمین و روستاهای آن بخش کمره را تشکیل می‏دادند. فعلا کمره(شهرستان خمین)یکی از شهرستانهای استان مرکزی(اراک)می‏باشد و تا 12 سال قبل(1357)،جزو شهرهای استان تهران محسوب می‏شد.2 «شهرستان خمین از شمال به محلات‏3،از شمال غربی به اراک،از […]

پیش از جدا شدن خمین از شهرستان محلات،و قبل از آن یعنی 44 سال پیش‏ (1325 هـ.ش)از شهرستان گلپایگان‏1،شهر خمین و روستاهای آن بخش کمره را تشکیل می‏دادند.

فعلا کمره(شهرستان خمین)یکی از شهرستانهای استان مرکزی(اراک)می‏باشد و تا 12 سال قبل(1357)،جزو شهرهای استان تهران محسوب می‏شد.2

«شهرستان خمین از شمال به محلات‏3،از شمال غربی به اراک،از مشرق به بخش‏ مرکزی از شهرستان محلات،و از جنوب به بخش مرکزی از شهرستان گلپایگان و از مغرب به‏ بخش جاپلق از شهرستان الیگودرز محدود است.4»

(1)عبدالحسین سعیدیان،دایرة المعارف سرزمین و مردم ایران،تهران 1360،انتشارات کلمه،مجلهء علم و زندگی، ص 71.

(2)رک:محمد رضا محتاط،سیمای اراک،تهران،1368،نشر آگه،ص 553.

(3)شمال شرقی صحیح‏تر به نظر می‏رسد.فرهنگ جغرافیایی ایران نیز موقعیت خمین را در 60 کیلومتری جنوب‏ باختری محلات ذکر کرده است.

دریافت فایل WORD
مطالب مرتبط