فرهنگ کار
  • خویش فرمایی واستقلال اندیشه برای آزاداندیشان آینده‌محور مرتضی فرهادی

    • استقلال اندیشه برای آزاداندیشان آینده‌محور مرتضی فرهادی -برگزارکننده: مجله بخاراhttps://t.me/bukharamag/8595 سرود دشت نیمه ور مستندی است که براساس کار پژوهشی استاد فرهادی از شیوه های کار،فرهنگ تولید و کار گروهی ایرانیان شکل گرفته است. ‌ موضوعاتی که امروزه پژوهشگران جامعه بر روی آن کار می‌کنند، برآمده از جامعه و مسائل روز هستند یا تنها […]

  • چرا ما تنبل شده ایم؟!

    دکتر مرتضی فرهادی یکی از معدود جامعه شناسان و مردم شناسان ماست که حدود 50 سال در زمینه فرهنگ کار و ریشه های تاریخی آن در سنت و فرهنگ و تمدن ما به تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. برای ریشه یابی تنبلی فردی و اجتماعی امروزی انسان ایرانی به سراغ این استاد تمام دانشکده […]

  • کار در فتوت نامه های ایرانی به روایت دکتر فرهادی

    از هر کار معشوقه توان ساختن و عشق را در هر شغلی توان بردن» (ترکستان‌نامه) «بدان که حمالی کاری است که بزرگان دین از وی حساب بسیار گرفته‌اند. به واسطه آن‌که در حقیقت، غیرانسان کسی حمال بار امانت نیست…» فتوت‌نامۀ سلطانی   پیشینۀ پژوهش و اهمیت کار منابع کمیاب و ارزشمندی مربوط به پیشه‌وران فرهنگ […]

آرشیو